Kategorie
Bez kategorii

Szkolenie z dr. Bohdanem Woronowiczem

Dnia 06 lutego 2015 odbyło się szkolenie, które przeprowadził dla nas dr nauk medycznych Bohdan Woronowicz. Tematem szkolenia był „Pierwszy kontakt z osobą uzależnioną i współuzależnioną od kompulsywnej gry i patologicznego hazardu”

Spotkanie odbyło się w Warszawie przy ulicy Siennej 45 dzięki pomocy współorganizatora tego szkolenia Stowarzyszenia Promocji Abstynenckiej Klub Uzależnień od A do Z „U Pima”

Pan doktor podzielił się z nami swoją ogromną wiedzą i doświadczeniem w tym temacie, oraz mamy jego zapewnienie, że spotkamy się jeszcze aby pogłębić naszą wiedzę w tak trudnym i jednocześnie ważnym dla nas wszystkich temacie.

Dziękujemy serdecznie Panu dr. Woronowiczowi za pomoc i wsparcie, którego doświadczamy od początku działania naszego stowarzyszenia.

Mamy nadzieję, że tym samym rozpoczynamy cały cykl szkoleń wewnętrznych, które pomogą nam lepiej i sensowniej wypełniać misję jaką sobie założyliśmy zakładając nasze stowarzyszenie.

DSCN4810

Kategorie
Bez kategorii

II Międzynarodowa Konferencja „Patologiczny hazard i inne uzależnienia behawioralne”

Mieliśmy przyjemność jako Stowarzyszenie NieGram uczestniczyć w międzynarodowej konferencji poświęconej problematyce patologicznego hazardu. Konferencja odbyła się w dniach 25-26 listopada 2014 roku, w salach konferencyjnych hotelu Marriot w Warszawie. Organizatorem konferencji była Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej Res Humanae.

Konferencja zgromadziła przedstawicieli środowisk naukowych z wielu krajów Unii Europejskiej oraz Szwajcarii oraz osób zawodowo zajmujących się realizacją programów profilaktycznych i terapeutycznych. Ze strony polskiej nie zabrakło również przedstawicieli rządu, odpowiedzialnych za politykę państwa w zakresie hazardu, z ministrem Jackiem Kapicą na czele. oraz Piotrem jabłońskim, szefem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Tematykę konferencji zdominował patologiczny hazard, ujmowany przez przedstawicieli poszczególnych krajów w kontekstach: naukowym, społecznym, politycznym. Najwięcej miejsca poświęcono prezentacji wyników badań obrazujących skalę zjawiska patologicznego hazardu w krajach europy oraz istniejącym programom terapii. Stosunkowo niewiele miejsca poświęcono zagadnieniom legislacyjnym, w której to tematyce jako jedynej przodowała Polska (choć skromnym zdaniem autora powinna milczeć całkiem zamiast przemilczać najistotniejsze błędy polityki rządu wobec zjawiska hazardu).

Mimo sporych różnic w poszczególnych krajach, wspólnym zagrożeniem wydaje się być rosnące – i niestety raczej niekontrolowane – zainteresowanie hazardem internetowym. Nie sposób nie zauważyć, że głównie za przyczyną rozprzestrzeniającego się zjawiska hazardu za pośrednictwem internetu, zjawisko patologicznego hazardu zdaje się być coraz bardziej widoczne w całej europie. Z jednym chlubnym wyjątkiem, na który z pewnością powinny się zwrócić oczy naukowców – Szwajcarii. Z danych przedstawionych przez przedstawicielkę tego kraju wynika, że odsetek uzależnień wśród graczy tego kraju jest bardzo niski. Skromnym zdaniem autora u podstaw tej sytuacji leży podejście skupiające się na wychwytywaniu graczy zagrożonych uzależnieniem i rozpoczęcie procesu edukacyjno-terapeutycznego przed szkodą. (mądry Szwajcar przed szkodą, zobaczymy jaki Polak po szkodzie, pewne nadzieje daje przebąkiwanie ministra Kapicy o rejestrowaniu graczy).

Naukowy charakter i dość wysoki poziom prezentacji z pewnością może się przyczynić do pogłębienia wiedzy na temat patologicznego hazardu i skutecznych metod leczenia. Niestety naszego kraju nie możemy na dzień dzisiejszy zaliczyć do przodujących w dziedzinie badań naukowych nad tą problematyką, nadzieją na zmianę są zapisy w ustawie o grach hazardowych, gwarantujące środki na przeciwdziałanie chorobie hazardowej.

Na koniec z lekkim rozczarowaniem wspomnę o zupełnie pominiętych grupach samopomocowych Anonimowych Hazardzistów, które wspierają proces zdrowienia z hazardu, czego skromnym przykładem jest autor niniejszej relacji. Być może jest to skutkiem już wspomnianego, naukowego charakteru konferencji. Warto jednak pamiętać i o tej formie wsparcia, którą osobiście – jako hazardzista – gorąco polecam.

Kategorie
Bez kategorii

Konferencja Zegrze 2014

W październiku 2014 członkowie naszego stowarzyszenia uczestniczyli dzięki uprzejmości fundacji „zależni-niezależni w Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej

„Nowe wyzwania w uzależnieniach behawioralnych”
W trakcie konferencji były wykłady i warsztaty które prowadzili między innymi:

Dr Heather Chapman – psycholog kliniczny, profesor na wydziale psychiatrii Case Western Reseve Uniwersity, certyfikowana specjalistka leczenia hazardu, dyrektor pierwszego szpitalnego programu leczenia hazardu, który powstał w 1972r w Szpitalu Weteranów w Brecksvile.

Dr hab. Richard Romaniuk – specjalista leczenia uzależnień ze Szpitala Weteranów /VA/ w Brecksville w stanie Ohio, wykładowca Mandel School of Applied Social Sciences i Cuyahoga Communiyy College w Cleveland. Członek Zarządu The Alcohol, Drug Addiction and Mental Health Services Board of Cuyahoga County

Leszek Sagadyn – psycholog kliniczny, Superwizor Psychoterapii i Treningu grupowego Polskiego Towarzystwa  Psychologicznego oraz Psychoterapii Uzależnień.

Dr  n. med. Bohdan Woronowicz – specjalista psychiatra,  certyfikowany specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień. Twórca i wieloletni kierownik Ośrodka Terapii uzależnień w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Prezes Fundacji Zależni-Nie-Zależni.

Bardzo nam się podobało i wzbogaciło to ogromnie naszą wiedzę ….

Z doktorem Woronowiczem.

Zdjęcie z konferencji