Dostępność

Dostępność architektoniczna

Lokal znajduje się na parterze kamienicy , jednak wejście do lokalu jest poprzedzone 6 schodkami  o odpowiednim nachyleniu.  Przy czym szerokość schodów uniemożliwia zastosowanie stałej pochylni wjazdowej dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zastosowano  tymczasową pochylnię (o długości 180 cm).

Osoba niepełnosprawna ruchowo może uprzedzić nas o zamiarze skorzystania z oferty klubu min 24 godziny przed przyjściem do klubu, co pozwoli na przygotowanie przez  dyżurnego oraz (drugiej osoby wspierającej go) na ustawienie pochylni w odpowiednim miejscu na czas wejścia i wyjścia osoby z niepełnosprawnością ruchową. 

Toaleta w lokalu jest oznakowana i przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Dostęp do większości pomieszczeń w lokalu nie posiada barier architektonicznych. 

Dostępność cyfrowa

Strona Stowarzyszenia ” Nie gram”  posiada ikonę umożliwiającą osobom niedowidzącym :

Zwiększyć czcionkę, zmniejszyć czcionkę, zmienić kontrast i skalę szarości, dodać tło i podkreślenie do odsyłaczy. Nie ma na stronie informacji głosowych i filmów co umożliwia pełne korzystanie z zawartych tam informacji dla osób z niepełnosprawnością słuchową.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Na terenie Stowarzyszenia  zastosowano tabliczki  z alfabetem Braille’a na których zawarte są informacje o pomieszczenia oraz rodzaju działalności klubu i wsparciu dyżurnego.

Wszystkie tablice informacyjne są czarno-białe z odpowiednią wielkością czcionki, osoby wymagające wsparcia w każdej chwili mogą zwrócić się o wsparcie do dyżurnego, który ma widzę w podanym zakresie.

Skip to content