Zobacz co o stowarzyszeniu mówią terapeuci i przyjaciele uzależnionych:

Luba Szawdyn

Bohdan Woronowicz

Rafał Porzeziński