Warsztaty dla osób doświadczających przemocy

Zajęcia kierowane są do osób, doświadczających przemocy ze strony bliskich, uzależnionych od hazardu

W programie:
– Nauka rozpoznawania przemocy i agresji
– Budowanie sieci wsparcia i korzystanie z pomocy instytucjonalnej
– Zobowiązanie do leczenia odwykowego i Niebieska Karta
– Aspekty prawne: rozdzielność majątkowa, rozwód, alimenty
– Budowanie postawy asertywnej, wyznaczanie zdrowych granic w relacjach
– Radzenie sobie ze stresem i relaksacja

Warsztaty poprowadzą Kamila Hlebowicz, Piotr Gronkiewicz i Krzysztof Pielechowski – profilaktycy, terapeuci uzależnień, trenerzy, pracujący w obszarze wsparcia rodziny z problemem uzależnienia

Informacje i zapisy:
tel. 791-880-878, mail: kontakt@niegram.org

Warsztaty odbywają się w Warszawie, przy ul. Siennej 45 w dniach 5, 6 i 19 listopada 2022r.
Warsztaty są bezpłatne dzięki finansowaniu ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. 

Skip to content